Aquamarine – Thermal Coating filmproduksjon

Aquamarine - Thermal Coating filmproduksjon

Små detaljer & store ambisjoner

Filmproduksjon for digital skilting og messebruk.

Produksjonen for Aquamarine ble gjort på location i deres fasiliteter på Vestby. Vi ønsket å vise hvordan de utfører thermal coating på den best tenkelige måten – vi valgte derfor å filme med svært høy bildefrekvens og benyttet et kamera som gjør opptak med opp til 2500 bilder i sekundet.

Parallelt med filmproduksjonen ble det tatt en rekke fotografier for bruk i markedsføring.

En krevende produksjon med krevende forhold – men med et unikt resultat, kledelig for et selskap med store ambisjoner.

 

Co-produsert med Flimmer Film. Stillfoto av Francisco Munoz.

Fakta

Oppdragsgiver
Aquamarine

Næring
Leverandør (drilling & subsea)

Målgruppe
Messepublikum

Leveranser
Filmproduksjon
Fotografier

PGS - Utvalgte Arbeider

Vårt forhold til PGS strekker seg over en rekke prosjekter som er sett og hørt over hele verden.

Vi har jobbet med å kommunisere det nyeste Ramform-skipet til både investorer og til markedet, med de tekniske detaljene knyttet til den seismiske streameren GeoStreamer for både kommunikasjonskampanjer og messedeltakelse, samt på å markedsføre konkrete undersøkelser som Triton-prosjektet i Mexico-gulfen.

Felles for oppdragene er et teknisk budskap, ment for et kunnskapsrikt publikum – som har som formål å argumentere, begeistre og overtale.

Fakta

Oppdragsgiver

Petroleum Geo-Services

Næring
Seismikk

Målgruppe
Olje- og leteselskaper

Leveranser
3d animasjon
Illustrasjoner
Kommunikasjonskonsepter

Vestdavit - USV Handling

Markedets beste davitsystemer

Vestdavit har siden oppstarten i 1975 produsert og levert over 1.800 Davitsystemer til et globalt marked.

Mount Visual har jobbet med Vestdavit i flere år og produsert innhold til markedsføring og salgsstøtte, opplæring og informasjon – fordelt på en rekke produksjoner. Felles for dem er et svært godt samarbeid og en takknemlig oppgave – Å få følgende budskap ut til et globalt marked:

Verdens beste daviter finner du i Bergen.

Fakta

Oppdragsgiver
Vestdavit

Næring
Produksjon av løfteutstyr til skip

Målgruppe
Eksisterende kunder (opplæring)
Innkjøpere (markedsføring)

Leveranser
Animasjonsfilmer
Illustrasjoner

Lundin Norway - Filmproduksjon

Et moderne industrieventyr

 

Lundin Norway er et unikt selskap med en unik historie. Deres måte å arbeide på skiller seg fra konkurrerende virksomhet og er forklaringen på den enorme suksessen selskapet har hatt på norsk sokkel.

For å skildre denne kulturen og den unike historien selskapet har hatt valgte vi å intervjue en rekke medarbeidere fra ulike deler av organisasjonskartet. De ansatte stilte uforberedt.

Resultatet er en sannferdig og ektefølt fremstilling av selskapet fra sin spede start til funnene Edvard Grieg og Johan Sverdrup, sistnevnte regnet som et av de største funnene på norsk sokkel noensinne.

Her et utdrag på ca. 2.5 minutter.

Fakta

Oppdragsgiver
Lundin Norway

Næring
Produksjon av Olje & Gass

Målgruppe
Studenter, næringen forøvrig

Leveranser
Filmproduksjon (10 minutter)

Argentum - NHH Vårkonferansen

Bredt budskap – lite tid

 

Vår oppdragsgiver Argentum ble invitert til Vårkonferansen på NHH for å holde et innlegg med tittelen «Bidrar Private Equity til omstilling og innovasjon?». Med kun 15 minutter til rådighet og et behov for å belyse temaet grundig valgte vi å presentere deler av budskapet som en effektiv film på ca. 3 minutter, slik at resten av tiden kunne benyttes på presentasjon av caser som bekrefter budskapet.

Vårkonferansen ble arrangert første gang i 1995, og er en viktig møteplass for toppledere i næringsliv og offentlig forvaltning, politikere og forskere. Sentrale foredragsholdere belyser aktuelle tema, og det inviteres til diskusjoner både i og utenfor auditoriet.

«En solid jobb med stort engasjement. Anbefaler varmt å jobbe med Mount Visual! De leverer.»

– Ingibjörg Meyer Myklestad, Argentum

Med utgangspunkt i et manus over mulige temaer, poenger og caser disponerte vi innholdet til en introduksjonsfilm på 3 minutter og en presentasjon på 11 minutter som oppleves sammenhengende for publikum, både tematisk og visuelt.

Fakta

Oppdragsgiver
Argentum Fondsinvesteringer

Næring
Kapitalforvaltning

Målgruppe
Politikere & Akademia

Leveranser
Animasjon (3 min)
Powerpoint-presentasjon

CCB - Selskapsfilm

Fortiden møter fremtiden på Ågotnes

Coast Center Base (CCB) er lokalisert på Ågotnes i Fjell kommune, vel 20 minutters kjøretur fra Bergen sentrum. Selskapet har vært i drift siden 1973 og har bygget opp betydelig kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift.

I en vanskelig periode for bransjen ble vi bedt om å produsere ny selskapsfilm for CCB.

Nøkternhet, kunnskap og langsiktighet er nøkkelord for denne produksjonen; Vi ønsket å fremstille CCB som en aktør som har vært her lenge, som har utviklet seg sammen med norsk sokkel og som skal være med som en betydelig aktør langt inn i fremtiden.

Opptakene er gjort på location hos CCB på Ågotnes, samt hos leietakere på basen som Aker Solutions og FMC. Vi har også flydd med drone og med overlegg spredd opptakene over en lengre periode slik at alle værtyper er representert.

Fakta

Oppdragsgiver
Coast Center Base

Næring
Industrieiendom
Offshore og subsea

Målgruppe
Ansatte
Offshore- og subseaselskaper

Leveranser
Filmproduksjon