3D-illustrasjoner for Bybanens byggetrinn 4

Fremtidens kollektivtilbud i Bergen visualisert.

På oppdrag for Bybanen Utbygging har vi visualisert alle stoppene slik de vil fremstå når Byggetrinn 4 som strekker seg fra Kaigaten til Fyllingsdalen Terminal står ferdig.

 

Bybanen engasjerer Bergenserne på godt og vondt og illustrasjonene våre har prydet en rekke artikler i Bergensk presse – blant annet her i Bergens Tidende.

Foruten å danne grunnlaget for uunngåelig debatt i kommentarfeltene blir illustrasjonene benyttet på møter i bydelene og nabolagene som blir berørt av arbeidet med å ferdigstille det fjerde byggetrinnet.

Utgangspunktet for illustrasjonene er byggtekniske 3D-modeller, foto fra utsiktspunkter og drone samt design- og materialbrief.

 

Fakta

Oppdragsgiver
Bybanen Utbygging

Næring
Offentlig transport

Målgruppe
Befolkning

Leveranser
3D-illustrasjoner