Aquamarine - Thermal Coating filmproduksjon

Små detaljer & store ambisjoner

Filmproduksjon for digital skilting og messebruk.

Produksjonen for Aquamarine ble gjort på location i deres fasiliteter på Vestby. Vi ønsket å vise hvordan de utfører thermal coating på den best tenkelige måten – vi valgte derfor å filme med svært høy bildefrekvens og benyttet et kamera som gjør opptak med opp til 2500 bilder i sekundet.

Parallelt med filmproduksjonen ble det tatt en rekke fotografier for bruk i markedsføring.

En krevende produksjon med krevende forhold – men med et unikt resultat, kledelig for et selskap med store ambisjoner.

 

Co-produsert med Flimmer Film. Stillfoto av Francisco Munoz.

Fakta

Oppdragsgiver
Aquamarine

Næring
Leverandør (drilling & subsea)

Målgruppe
Messepublikum

Leveranser
Filmproduksjon
Fotografier