Argentum - NHH Vårkonferansen

Bredt budskap – lite tid

 

Vår oppdragsgiver Argentum ble invitert til Vårkonferansen på NHH for å holde et innlegg med tittelen «Bidrar Private Equity til omstilling og innovasjon?». Med kun 15 minutter til rådighet og et behov for å belyse temaet grundig valgte vi å presentere deler av budskapet som en effektiv film på ca. 3 minutter, slik at resten av tiden kunne benyttes på presentasjon av caser som bekrefter budskapet.

Vårkonferansen ble arrangert første gang i 1995, og er en viktig møteplass for toppledere i næringsliv og offentlig forvaltning, politikere og forskere. Sentrale foredragsholdere belyser aktuelle tema, og det inviteres til diskusjoner både i og utenfor auditoriet.

«En solid jobb med stort engasjement. Anbefaler varmt å jobbe med Mount Visual! De leverer.»

– Ingibjörg Meyer Myklestad, Argentum

Med utgangspunkt i et manus over mulige temaer, poenger og caser disponerte vi innholdet til en introduksjonsfilm på 3 minutter og en presentasjon på 11 minutter som oppleves sammenhengende for publikum, både tematisk og visuelt.

Fakta

Oppdragsgiver
Argentum Fondsinvesteringer

Næring
Kapitalforvaltning

Målgruppe
Politikere & Akademia

Leveranser
Animasjon (3 min)
Powerpoint-presentasjon