Forsiden av Science Magazine!

Birkeland Centre for Space Science on the cover of Science Magazine with our illustration!

Magasinet Science er en av de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene. Forskere over hele verden streber etter å få forskningen sin publisert her, men av totalt 30.000 innsendte bidrag hvert år, publiseres bare 2.700. Å bli fremhevet på forsiden henger som en enda høyere prestisje, med ukentlig publikasjon er det bare plass til 52 forsider hvert år.

Vi er både glade og stolte over at vår oppdragsgiver Birkelandsenteret for Romforskning som opplever en høy grad av interesse for sin forskning på gammastrålig forårsaket av lynnedslag samt at vi kunne bidra til å visualisere fenomenet og dermed bidra til god og viktig forskningsformidling!

Du kan lese mer om fenomenet og forskningen bak hos Science Magazine.

Fakta

Kunde
Birkelandsenteret for Romforskning

Næring
Forskning

Målgruppe
Generell

Leveranse
Illustrasjon