Lundin Norway - Filmproduksjon

Et moderne industrieventyr

 

Lundin Norway er et unikt selskap med en unik historie. Deres måte å arbeide på skiller seg fra konkurrerende virksomhet og er forklaringen på den enorme suksessen selskapet har hatt på norsk sokkel.

For å skildre denne kulturen og den unike historien selskapet har hatt valgte vi å intervjue en rekke medarbeidere fra ulike deler av organisasjonskartet. De ansatte stilte uforberedt.

Resultatet er en sannferdig og ektefølt fremstilling av selskapet fra sin spede start til funnene Edvard Grieg og Johan Sverdrup, sistnevnte regnet som et av de største funnene på norsk sokkel noensinne.

Her et utdrag på ca. 2.5 minutter.

Fakta

Oppdragsgiver
Lundin Norway

Næring
Produksjon av Olje & Gass

Målgruppe
Studenter, næringen forøvrig

Leveranser
Filmproduksjon (10 minutter)