Miljøløftet i Bergen - Animasjonsfilm

Bergen vokser!

Om 20 år vil vi være over 30 000 flere bergensere og transportbehovet vil øke med nesten 100 000 reiser hver dag, dette må håndteres best mulig på en miljøvennlig og smidig måte.

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen og og den nye bompengepakken.

Miljøløftet er et samarbeid mellom staten, fylket, kommunen og deg. De neste 20 årene skal det investeres for nesten 30 milliarder NOK.

For å forklare detaljene i denne enorme satsningen har vi med utgangspunkt i design fra våre venner i Haltenbanken utviklet en informativ animasjonsfilm.

Du kan lese mer om detaljene i Miljøløftet på deres hjemmeside.

Fakta

Oppdragsgiver
Miljoloftet

Næring
Offentlig & Samfunn

Målgruppe
Bergensere

Leveranser
Animasjonsfilm