SKS - D-Class 3d animasjonsfilm

D-Class; forklart.

For Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederier & SKS har vi skrevet og produsert en animasjonsfilm i 5 deler om et av deres tankskip, D-Class. Filmen er levert i fem separate deler, hvor hver del har en varighet på et drøyt minutt og har ulike tema.

Formålet er at filmen kan spilles i sin helhet med alle de fem kapitlene etter hverandre, eller hver for seg da hvert kapittel er produsert for å kunne stå på egne ben. Vi kombinerer 3D-animasjon med 2D motion graphics for å best forvalte både budskapet og budsjettet.

Produksjonen benyttes til presentasjoner. I videoen under kan du se kapittel 4 av 5.

Fakta

Oppdragsgiver
KGJS / SKS

Næring
Global Skipsfrakt

Målgruppe
Chartere
Meglere
Olje- og gassleverandører

Leveranser
Animasjonsfilm
3D-modellering