UiB - Lektorutdanning

Norge trenger flere dyktige lærere!

For Universitetet i Bergen har vi laget en animasjonsvideo om studietilbudet lektorutdanning.

Målgruppen er de som er ferdige på videregående og som kanskje allerede har bestemt seg for å bli lærer.

For vordende studenter er det mange studiesteder og utdanninger å velge mellom og UiB ønsket å synliggjøre hvordan deres lektorprogram sikrer studentene både praktisk og teoretisk erfaring samt svært god oppfølging gjennom hele studiet.

Å skryte litt av Bergen faller jo oss naturlig og det var også viktig for oss å fremheve hvor viktig det er med motiverte, engasjerte og faglig trygge lærere for landets fremtid.

Filmen er også versjonert for kampanje på Snapchat. I skrivende stund ca. 40.000 visninger på YouTube.

Fakta

Oppdragsgiver
Universitet i Bergen

Næring
Utdanning

Målgruppe
Vordende studenter

Leveranser
Animasjonsfilm