Vestdavit - USV Handling

Markedets beste davitsystemer

Vestdavit har siden oppstarten i 1975 produsert og levert over 1.800 Davitsystemer til et globalt marked.

Mount Visual har jobbet med Vestdavit i flere år og produsert innhold til markedsføring og salgsstøtte, opplæring og informasjon – fordelt på en rekke produksjoner. Felles for dem er et svært godt samarbeid og en takknemlig oppgave – Å få følgende budskap ut til et globalt marked:

Verdens beste daviter finner du i Bergen.

Fakta

Oppdragsgiver
Vestdavit

Næring
Produksjon av løfteutstyr til skip

Målgruppe
Eksisterende kunder (opplæring)
Innkjøpere (markedsføring)

Leveranser
Animasjonsfilmer
Illustrasjoner