WWL_MV_Tonsberg_article

WWL - Breakbulk 3D-visualisering

Sammen med våre dyktige venner i April Design fikk vi oppgaven med å utvikle Wallenius Wilhelmsen Logistics nye Breakbulk-brosjyre.

Vi er heldig som har en kunde som WWL som deler vårt syn på visuell kommunikasjon og som ønsker å kombinere høy visuell kvalitet med høy grad av nøyaktighet.

Sammen med WWL har vi derfor utviklet høydetaljerte 3D-modeller av alt cargo og alt equipment som typisk benyttes i Breakbulk-segmentet og kombinert med vår 3D-modell av det imponerende Ro-Ro skipet M/V Tønsberg hadde vi ingrediensene for å lage illustrasjoner som er en aktør som WWL verdig.

Fakta

Oppdragsgiver
Wallenius Wilhelmsen Logistics

Næring
Skipsfrakt (Ro-Ro)

Målgruppe
Utstyrsprodusenter / Eksportører

Leveranser
3D-modellering
Illustrasjoner