Animasjonsfilm for Wallenius Wilhelmsen Ocean

Animasjonsfilm for Wallenius Wilhelmsen Ocean

Overbevisende 3D-animasjon for en ledende aktør i RoRo- og Breakbulk-segmentet.

Våre venner i Wallenius Wilhelmsen Ocean har vi jobbet med lenge og vårt siste større prosjekt sammen er en 3D-animasjonsfilm som viser deres tilbud til markedet innenfor RoRo- og Breakbulk-segmentet.

Animasjonen skal utover å vise WWOs tilbud til markedet også vise frem deres nye grafiske profil, med nye farger på både skip og utstyr.

Alt utstyr, cargo, samt RoRo-skipet er 3D-modellert av oss før vi kunne starte animasjonsprosessen og disse modellene er også å finne på blant annet WWOs nettsider samt i annet markedsmateriell.

 

Fakta

Oppdragsgiver
Wallenius Wilhelmsen Ocean

Industri
Shipping

Målgruppe
Ustyrsprodusenter

Leveranser

3D-modellering
Animasjon

 

 


Lærerike opplevelser - Nye Hardanger Akvasenter

Lær om oppdrett i Hardangerfjorden i en historisk og geografisk forankret kontekst.

Hardanger Akvasenter er et nytt opplevelsessenter om lakseopprett for skoleklasser, turister og andre interesserte. Senteret er lokalisert i Øystese og er tilknyttet Lingalaks sin visningskonsesjon for et av deres oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden.

Senteret er rundt 100 kvadratmeter og består av filmer, animasjoner, fysiske gjenstander og interaktive opplevelser fordelt over 9 innholdsrike stasjoner. Utstillingen er utformet med rot i lokalhistorie og geografi, samt beviselige fakta og forskning om oppdrett. Utfordringene i oppdrett blir også fremhevd og mulige løsninger presenteres og drøftes. Utstillingen er flerspråklig, med tekst og lyd på norsk og engelsk.

Mount Visual har uviklet senteret i samarbeid med designere fra Haltenbanken
og Tønder.Senteret har opplever mange besøkende og gode tilbakemeldinger.

Barna liker blant annet den interaktive installasjonene og voksne ser med interesse på den levende skalamodellen over Hardangerfjorden. Om du er i området, ta turen til Hardangerbadet i Øystese og sjekk det ut selv!

 

Fakta

Oppdragsgiver
Lingalaks

Næring
Havbruk

Målgruppe
Publikum

Leveranser

Utstillingsdesign
Filmproduksjon
Animasjon
Spillutvikling
Interaktive opplevelser

 

 

 

 

 

En helhetlig opplevelse: Storeblå

Storeblå er et samarbeid mellom Lerøy Vest AS og Stiftelsen Museum Vest.

Bakgrunnen for prosjektet er at Lerøy Vest fikk tilsagn om tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål på lokaliteter i Øygarden og Austevoll. Dette er en unik visningskonsesjon, som for først gang i Norge også viser produksjon av alger og blåskjell, som et eksempel på integrert multitrofisk havbruk, gjennom prosjektet Ocean Forest.

Storeblå inneholder utvikling av en fakta-og kunnskapsbasert utstilling om havbruk sett i et større perspektiv; inn mot biologi, bærekraft og teknologi. Utstillingen er en fysisk og digital «immersive» opplevelse og unik av sitt slag i Norge. I Mount Visual har vi hatt gleden av å ha levert ca. 20  animasjoner eller tilsvarende drøye 60 minutter innhold til utstillingen i samarbeid med våre venner i designbyrået Haltenbanken.

 

Storeblå åpnet 15 juni 2020.

 

Fakta

Oppdragsgiver
Lerøy / Museum Vest

Næring
Oppdrett / Havbruk

Målgruppe
Generelt publikum

Leveranser
Animasjon

 

 

Forsiden av Science Magazine!

Birkeland Centre for Space Science on the cover of Science Magazine with our illustration!

Magasinet Science er en av de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene. Forskere over hele verden streber etter å få forskningen sin publisert her, men av totalt 30.000 innsendte bidrag hvert år, publiseres bare 2.700. Å bli fremhevet på forsiden henger som en enda høyere prestisje, med ukentlig publikasjon er det bare plass til 52 forsider hvert år.

Vi er både glade og stolte over at vår oppdragsgiver Birkelandsenteret for Romforskning som opplever en høy grad av interesse for sin forskning på gammastrålig forårsaket av lynnedslag samt at vi kunne bidra til å visualisere fenomenet og dermed bidra til god og viktig forskningsformidling!

Du kan lese mer om fenomenet og forskningen bak hos Science Magazine.

Fakta

Kunde
Birkelandsenteret for Romforskning

Næring
Forskning

Målgruppe
Generell

Leveranse
Illustrasjon

Birkelandsenteret for Romforskning - Animasjon

Visualisering av forskningsresultater som gir svar på hvorfor nordlys og sørlys nesten alltid er forskjellig.

I ferske publikasjoner kan forskere fra Birkelandssenteret ved UiB endelig forklare både hvordan assymetrier oppstår mellom nordlys og sørlys, og hvordan de forsvinner igjen.

Svarene bak disse fenomenene er både overraskende og en ‘big deal’ for hvordan vi forstår det nære verdensrom og forholdene mellom jorden og solen.

Vi har hatt en utrolig kjekk oppgave sammen med forskerne ved Birkelandssenteret, først ved å lære om og virkelig forstå fenomenene og vitenskapen som forklarer dem og dernest ved å finne ut hvordan vi skal kommunisere i stor grad usynlige krefter visuelt, på en måte som gir mening både til andre vitenskapsfolk og til publikum forøvrig.

Pressemeldingen med publikasjonene og animasjonen har blitt plukket opp av mer enn 30 aktører, du kan besøke Universitetet i Bergen, ScienceCodex, American Geophysical Union eller Dagbladet for å lære mer.

Fakta

Oppdragsgiver
BCSS / UiB

Næring
Forskning

Målgruppe
Publikum

Leveranser
Animasjonsfilm

 

 

 

 

 

Human Innovation - Filmproduksjon

DesignArena blir Human Innovation

Sammen med våre gode venner i Haltenbanken fikk vi oppdraget med å lage en liten film for å markere navnebyttet.

Filmen forteller oss om utfordringer vi står overfor som samfunn, hvordan klyngen jobber med å løse dem og viser eksempler på løsninger fra klyngens egne medlemmer.

Arkivopptak blandes med håndtegnet animasjon for å gi filmen et humant og lekent uttrykk. Filmen debuterte på Bergen Designfestival 2017.

Ønsker du å lese mer om endringene i DesignArena kan du gjøre det her.

 

Takk til Øyvind Vie Berg i Kremlyd for flott musikk og til Myrna Braza & TomTom for engasjerende fortellerstemme.

Fakta

Oppdragsgiver
DesignArena / Human Innovation

Næring
Klynge / Forening

Målgruppe
Politikere, designere, næringsliv

Leveranser
Filmproduksjon

PGS - Utvalgte Arbeider

Vårt forhold til PGS strekker seg over en rekke prosjekter som er sett og hørt over hele verden.

Vi har jobbet med å kommunisere det nyeste Ramform-skipet til både investorer og til markedet, med de tekniske detaljene knyttet til den seismiske streameren GeoStreamer for både kommunikasjonskampanjer og messedeltakelse, samt på å markedsføre konkrete undersøkelser som Triton-prosjektet i Mexico-gulfen.

Felles for oppdragene er et teknisk budskap, ment for et kunnskapsrikt publikum – som har som formål å argumentere, begeistre og overtale.

Fakta

Oppdragsgiver

Petroleum Geo-Services

Næring
Seismikk

Målgruppe
Olje- og leteselskaper

Leveranser
3d animasjon
Illustrasjoner
Kommunikasjonskonsepter