Emerson – Interaktiv sanntidsvisualisering

Emerson - Interaktiv sanntidsvisualisering

Visualisere sanntidsdata for et Fortune 500-selskap.

For Emerson har vi utviklet et interaktivt visualiseringsverktøy for deres multifasemålere. En multifasemåler er et verktøy som ser utstrakt bruk i olje- og gassindustrien for å monitorere innholdet og «flow» i olje- og gassrør.

Roxar, eid av Emerson er kjent som leverandør av de mest pålitelige og teknisk avanserte multifasemålerne på markedet. Ved å benytte en rekke ulike sensorer vil multifasemåleren beskrive kombinasjonen av olje, gass og vann i røret opptil ti ganger i sekundet.

Siden det er umulig å fysisk se inn i røret, må disse beskrivelsene bli tolket av eksperter for å få en forståelse for hva slags flow som er i røret til enhver tid. For å gjøre denne tolkningen lettere for sine kunder ble vi kontaktet av Emerson med en utfordring; Å utvikle en applikasjon som gir en realistisk visualisering av det multifasemåleren ser.

Løsningen vi utviklet støtter både sanntidsdata samt å laste inn historiske data. Du kan også leke med parametrene selv og visualisere resultatet i sanntid. Applikasjonen ble levert både som en installasjonsfri webapplikasjon og som en windows programfil.

Emerson benytter verktøyet i opplæring, salg samt for å øke verdien i sine forhold til eksisterende kunder.

 

Fakta

Oppdragsgiver
Emerson Autmation Solutions

Næring
Olje & Gass

Målgruppe
Brønneiere og operatører, porteføljemanagere

Leveranser
Unity Applikasjon

 

Animasjonsfilm for Wallenius Wilhelmsen Ocean

Overbevisende 3D-animasjon for en ledende aktør i RoRo- og Breakbulk-segmentet.

Våre venner i Wallenius Wilhelmsen Ocean har vi jobbet med lenge og vårt siste større prosjekt sammen er en 3D-animasjonsfilm som viser deres tilbud til markedet innenfor RoRo- og Breakbulk-segmentet.

Animasjonen skal utover å vise WWOs tilbud til markedet også vise frem deres nye grafiske profil, med nye farger på både skip og utstyr.

Alt utstyr, cargo, samt RoRo-skipet er 3D-modellert av oss før vi kunne starte animasjonsprosessen og disse modellene er også å finne på blant annet WWOs nettsider samt i annet markedsmateriell.

 

Fakta

Oppdragsgiver
Wallenius Wilhelmsen Ocean

Industri
Shipping

Målgruppe
Ustyrsprodusenter

Leveranser

3D-modellering
Animasjon

 

 


Lærerike opplevelser - Nye Hardanger Akvasenter

Lær om oppdrett i Hardangerfjorden i en historisk og geografisk forankret kontekst.

Hardanger Akvasenter er et nytt opplevelsessenter om lakseopprett for skoleklasser, turister og andre interesserte. Senteret er lokalisert i Øystese og er tilknyttet Lingalaks sin visningskonsesjon for et av deres oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden.

Senteret er rundt 100 kvadratmeter og består av filmer, animasjoner, fysiske gjenstander og interaktive opplevelser fordelt over 9 innholdsrike stasjoner. Utstillingen er utformet med rot i lokalhistorie og geografi, samt beviselige fakta og forskning om oppdrett. Utfordringene i oppdrett blir også fremhevd og mulige løsninger presenteres og drøftes. Utstillingen er flerspråklig, med tekst og lyd på norsk og engelsk.

Mount Visual har uviklet senteret i samarbeid med designere fra Haltenbanken
og Tønder.Senteret har opplever mange besøkende og gode tilbakemeldinger.

Barna liker blant annet den interaktive installasjonene og voksne ser med interesse på den levende skalamodellen over Hardangerfjorden. Om du er i området, ta turen til Hardangerbadet i Øystese og sjekk det ut selv!

 

Fakta

Oppdragsgiver
Lingalaks

Næring
Havbruk

Målgruppe
Publikum

Leveranser

Utstillingsdesign
Filmproduksjon
Animasjon
Spillutvikling
Interaktive opplevelser

 

 

 

 

 

En helhetlig opplevelse: Storeblå

Storeblå er et samarbeid mellom Lerøy Vest AS og Stiftelsen Museum Vest.

Bakgrunnen for prosjektet er at Lerøy Vest fikk tilsagn om tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål på lokaliteter i Øygarden og Austevoll. Dette er en unik visningskonsesjon, som for først gang i Norge også viser produksjon av alger og blåskjell, som et eksempel på integrert multitrofisk havbruk, gjennom prosjektet Ocean Forest.

Storeblå inneholder utvikling av en fakta-og kunnskapsbasert utstilling om havbruk sett i et større perspektiv; inn mot biologi, bærekraft og teknologi. Utstillingen er en fysisk og digital «immersive» opplevelse og unik av sitt slag i Norge. I Mount Visual har vi hatt gleden av å ha levert ca. 20  animasjoner eller tilsvarende drøye 60 minutter innhold til utstillingen i samarbeid med våre venner i designbyrået Haltenbanken.

 

Storeblå åpnet 15 juni 2020.

 

Fakta

Oppdragsgiver
Lerøy / Museum Vest

Næring
Oppdrett / Havbruk

Målgruppe
Generelt publikum

Leveranser
Animasjon

Kappa Offshore Solutions - Animasjon

Noen ganger er smartere, mindre.

Vi var veldig glad når vi ble kontaktet av Kappa Offshore Solutions, et firma utenfor Paris med spesialister innen marin seismikk, hydrodynamikk og feltoperasjoner.

De hadde en klar idè til et nytt og spennende konsept innen marin seismikk og ville at vi skulle visualisere ideen.

Et veldig morsomt prosjekt med en fin balanse mellom å gi seeren nok teknisk informasjon mens man samtidig er konsis og tydelig.

«Jeg er veldig imponert over måten Mount Visual fanget hele ideen om Squadseis og gjorde budskapet forståelig for målgruppene våre.»

– Sandrine Soulier, Strategy, Sales & Marketing, Kappa Offshore Solutions

Fakta

Oppdragsgiver
Kappa Offshore Solutions

Næring
Marin Seismikk

Målgruppe
Rederier, Oljeselskaper, Energinæringen

Leveranser
Animasjon

 

 

Forsiden av Science Magazine!

Birkeland Centre for Space Science on the cover of Science Magazine with our illustration!

Magasinet Science er en av de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene. Forskere over hele verden streber etter å få forskningen sin publisert her, men av totalt 30.000 innsendte bidrag hvert år, publiseres bare 2.700. Å bli fremhevet på forsiden henger som en enda høyere prestisje, med ukentlig publikasjon er det bare plass til 52 forsider hvert år.

Vi er både glade og stolte over at vår oppdragsgiver Birkelandsenteret for Romforskning som opplever en høy grad av interesse for sin forskning på gammastrålig forårsaket av lynnedslag samt at vi kunne bidra til å visualisere fenomenet og dermed bidra til god og viktig forskningsformidling!

Du kan lese mer om fenomenet og forskningen bak hos Science Magazine.

Fakta

Kunde
Birkelandsenteret for Romforskning

Næring
Forskning

Målgruppe
Generell

Leveranse
Illustrasjon

3D-illustrasjoner for Bybanens byggetrinn 4

Fremtidens kollektivtilbud i Bergen visualisert.

På oppdrag for Bybanen Utbygging har vi visualisert alle stoppene slik de vil fremstå når Byggetrinn 4 som strekker seg fra Kaigaten til Fyllingsdalen Terminal står ferdig.

 

Bybanen engasjerer Bergenserne på godt og vondt og illustrasjonene våre har prydet en rekke artikler i Bergensk presse – blant annet her i Bergens Tidende.

Foruten å danne grunnlaget for uunngåelig debatt i kommentarfeltene blir illustrasjonene benyttet på møter i bydelene og nabolagene som blir berørt av arbeidet med å ferdigstille det fjerde byggetrinnet.

Utgangspunktet for illustrasjonene er byggtekniske 3D-modeller, foto fra utsiktspunkter og drone samt design- og materialbrief.

 

Fakta

Oppdragsgiver
Bybanen Utbygging

Næring
Offentlig transport

Målgruppe
Befolkning

Leveranser
3D-illustrasjoner

Argentumkonferansen 2019

Flere kvinner i finans og flere kvinnelige gründere!

Temaet for årets Argentumkonferanse var «Hvordan får vi flere kvinnelige gründere og investorer?«

Et veldig viktig tema som ble både belyst og eksemplifisert under konferansen.

Konferansen viste seg å være svært aktuell med langt flere deltakere enn det som var forventet. Heldigvis fikk alle plass og det var et spennende og innholdsrikt arrangement.

 

Vi hadde gleden av å lage konferanseprofil i form av en uredd superheltinne som fikk pryde både invitasjon, deltakerkort, supringer og sin helt egen animasjonsfilm.

 

Du kan lese mer om konferansen hos Argentum.

Fakta

Oppdragsgiver
Argentum

Næring
Finans

Målgruppe
Kvinner

Leveranser
Konferanseprofil
Animasjon
Presentasjon
Invitasjon & Deltakerpass

Birkelandsenteret for Romforskning - Animasjon

Visualisering av forskningsresultater som gir svar på hvorfor nordlys og sørlys nesten alltid er forskjellig.

I ferske publikasjoner kan forskere fra Birkelandssenteret ved UiB endelig forklare både hvordan assymetrier oppstår mellom nordlys og sørlys, og hvordan de forsvinner igjen.

Svarene bak disse fenomenene er både overraskende og en ‘big deal’ for hvordan vi forstår det nære verdensrom og forholdene mellom jorden og solen.

Vi har hatt en utrolig kjekk oppgave sammen med forskerne ved Birkelandssenteret, først ved å lære om og virkelig forstå fenomenene og vitenskapen som forklarer dem og dernest ved å finne ut hvordan vi skal kommunisere i stor grad usynlige krefter visuelt, på en måte som gir mening både til andre vitenskapsfolk og til publikum forøvrig.

Pressemeldingen med publikasjonene og animasjonen har blitt plukket opp av mer enn 30 aktører, du kan besøke Universitetet i Bergen, ScienceCodex, American Geophysical Union eller Dagbladet for å lære mer.

Fakta

Oppdragsgiver
BCSS / UiB

Næring
Forskning

Målgruppe
Publikum

Leveranser
Animasjonsfilm

 

 

 

 

 

Miljøløftet i Bergen - Animasjonsfilm

Bergen vokser!

Om 20 år vil vi være over 30 000 flere bergensere og transportbehovet vil øke med nesten 100 000 reiser hver dag, dette må håndteres best mulig på en miljøvennlig og smidig måte.

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen og og den nye bompengepakken.

Miljøløftet er et samarbeid mellom staten, fylket, kommunen og deg. De neste 20 årene skal det investeres for nesten 30 milliarder NOK.

For å forklare detaljene i denne enorme satsningen har vi med utgangspunkt i design fra våre venner i Haltenbanken utviklet en informativ animasjonsfilm.

Du kan lese mer om detaljene i Miljøløftet på deres hjemmeside.

Fakta

Oppdragsgiver
Miljoloftet

Næring
Offentlig & Samfunn

Målgruppe
Bergensere

Leveranser
Animasjonsfilm