En helhetlig opplevelse: Storeblå

Storeblå er et samarbeid mellom Lerøy Vest AS og Stiftelsen Museum Vest.

Bakgrunnen for prosjektet er at Lerøy Vest fikk tilsagn om tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål på lokaliteter i Øygarden og Austevoll. Dette er en unik visningskonsesjon, som for først gang i Norge også viser produksjon av alger og blåskjell, som et eksempel på integrert multitrofisk havbruk, gjennom prosjektet Ocean Forest.

Storeblå inneholder utvikling av en fakta-og kunnskapsbasert utstilling om havbruk sett i et større perspektiv; inn mot biologi, bærekraft og teknologi. Utstillingen er en fysisk og digital «immersive» opplevelse og unik av sitt slag i Norge. I Mount Visual har vi hatt gleden av å ha levert ca. 20  animasjoner eller tilsvarende drøye 60 minutter innhold til utstillingen i samarbeid med våre venner i designbyrået Haltenbanken.

 

Storeblå åpnet 15 juni 2020.

 

Fakta

Oppdragsgiver
Lerøy / Museum Vest

Næring
Oppdrett / Havbruk

Målgruppe
Generelt publikum

Leveranser
Animasjon